Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
प्रादेशिक योजना – सातारा, मंजूर नकाशे

गुगल जोडणी => येथे क्लिक करा

20/11/2018 20/03/2023
प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी (SPCA) – Press Note 23/02/2023 16/03/2023 पहा (595 KB)
सातारा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2022
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल - वाळू उत्खनन किंवा नदीच्या खाणकाम साठी
16/03/2022 15/03/2023 पहा (1 MB)
अधिसूचना कलम १९, उपविभागीय अधिकारी पाटण 04/03/2022 04/03/2023 पहा (314 KB)
उपाध्याय रोजगार मेळावा – जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्र सातारा 20/02/2023 25/02/2023 पहा (543 KB)
लोकशाही दिन क्र. २४१ बाबत नोटिस 02/02/2023 07/02/2023 पहा (88 KB)
सार्वजनिक सुट्ट्या २०२२ 03/01/2022 31/01/2023 पहा (190 KB)
गोवर रुबेला विशेष लसीकरण मोहीम अभियान 14/12/2022 31/01/2023 पहा (286 KB)
चेअर खरेदी करण्याबाबत जाहीर नोटीस 27/12/2022 31/01/2023 पहा (870 KB)
अधिसूचना कलम ११ – उरमोडी धरण प्रकल्प सातारा 18/01/2022 18/01/2023 पहा (1 MB)