Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असलेने आठवडा बाजार बंद करणेबाबत आदेश – उपविभाग कार्यालय कोरेगाव 07/04/2021 01/05/2021 पहा (523 KB)
कोविड १९ आदेश 08/04/2021 01/05/2021 पहा (2 MB)
प पु डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती २०२१ आदेश 09/04/2021 15/04/2021 पहा (1 MB)
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 08/04/2021 12/04/2021 पहा (1 MB)
शस्त्र बंदी व जमावबंदी आदेश 30/03/2021 09/04/2021 पहा (2 MB)
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आदेश – सातारा जिल्हा 17/02/2021 22/02/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन सातारा – मौजे वडूथ ता.जि.सातारा येथील खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत जाहीर नोटीस. 04/02/2020 04/02/2021 पहा (2 MB)
खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत जाहीर नोटीस

प्रस्तावित पुणे मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वेलाईन बांधणी करीत, मौजे पाडेगाव व बालुपाटलाचीवाडी, ता.खंडाळा जि. सातारा 

31/01/2020 30/01/2021 पहा (2 MB)
उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन, सातारा

कोयना प्रकल्पातील बाधित खातेदारांचे महाबळेश्वर तालुक्यातील संकलन रजिस्टर –>  बघण्यासाठी येथे क्लिक करा   

27/01/2020 27/01/2021 पहा (240 KB)
सातारा-म्हसवड-टेभुर्णी महामार्ग क्र. NH५४८ C साठी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ च्या कलम ३(A) 23/01/2020 01/01/2021 पहा (370 KB)