घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017- लाभार्थी यादी

गुगल ड्राईव्ह जोडणी ⇐ तालुकावार लाभार्थी यादीसाठी येथे क्लिक्क करा

15/06/2018 15/06/2019
मतदान केंद्र स्थरीय अधिकारी यादी, जिल्हा सातारा . 12/04/2019 24/05/2019 डाउनलोड (538 KB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक,२०१९ – मतमोजणी वेळेबाबत 14/04/2019 24/05/2019 डाउनलोड (603 KB)
सदर उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती बैठकीचे दि. 25 जून, 2018 रोजीचे इतिवृत्त 31/10/2018 30/04/2019 डाउनलोड (3 MB)
समपहरण केलेल्या मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस – फलटण 27/12/2018 29/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक,भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा सातारा यांनी सर्वेक्षण करून निश्चित केलेल्या वाळूगटाची यादी

१. कराड 

२. पाटण 

14/01/2019 26/01/2019 डाउनलोड (699 KB) 2019012220 (626 KB)
भूसंपादन,किरोली

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता, मौजे किरोली, ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 25/01/2019 डाउनलोड (935 KB)
भूसंपादन,ल्हासुर्ने

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता, मौजे ल्हासुर्ने, ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 25/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन, एकसळ व बोरगाव

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता,मौजे एकसळ व बोरगाव ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 24/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन, धामणेर

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता,मौजे धामणेर ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 24/01/2019 डाउनलोड (1 MB)