Close
cm
श्री. एकनाथ शिंदे मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
shamburaj min
श्री. शंभूराज शिवाजीराव देसाई मा. मंत्री राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री जिल्हा सातारा
Collector
श्री. जितेंद्र डुडी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, जिल्हा सातारा
 • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
 • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
 • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
 • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
 • प्रतापगड किल्ला.
  प्रतापगड किल्ला
 • कोयना धरण, कोयनानगर.
 • आर्थर सीट

सण / कार्यक्रम

कार्यक्रम नाही

मदतकेंद्र क्रमांक

 • कोरोना टोल फ्री क्रमांक
  104
 • सातारा जिल्हा कोरोना मदत कक्ष क्रमांक
  1077
 • कोरोना मदत कक्ष क्रमांक
  1075
 • नागरिक कॉल सेंटर
  15500
 • बालक हेल्पलाइन
  1098
 • महिला हेल्पलाइन
  1091
 • गुन्हा थांबवण्यासाठी
  1090
 • पोलीस नियंत्रण कक्ष क्रमांक
  100, 1091, 231181, 233833
अधिक ...