Close
Collector
श्री. जितेंद्र डुडी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, जिल्हा सातारा
 • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
 • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
 • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
 • प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही पोस्ट नाही
 • प्रतापगड किल्ला.
  प्रतापगड किल्ला
 • कोयना धरण, कोयनानगर.
 • आर्थर सीट

सण / कार्यक्रम

कार्यक्रम नाही

मदतकेंद्र क्रमांक

 • कोरोना टोल फ्री क्रमांक
  104
 • सातारा जिल्हा कोरोना मदत कक्ष क्रमांक
  1077
 • कोरोना मदत कक्ष क्रमांक
  1075
 • नागरिक कॉल सेंटर
  15500
 • बालक हेल्पलाइन
  1098
 • महिला हेल्पलाइन
  1091
 • गुन्हा थांबवण्यासाठी
  1090
 • पोलीस नियंत्रण कक्ष क्रमांक
  100, 1091, 231181, 233833
अधिक ...