Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, सातारा, निवड यादी व प्रतीक्षा यादी 05/05/2022 20/05/2022 पहा (680 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा यांच्या स्तरावरील गट क संवर्गाची प्रारूप सामायिक प्रतीक्षासूची 30/03/2022 30/08/2022 पहा (9 MB)
पुराभिलेख