Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती 2019 चे अनुषंगाने कागदपत्रे पडताळणी सूचनापत्र 03/02/2023 08/02/2023 पहा (316 KB) कागदपत्रे पडताळणीस हजर राहणेचे उमेदवारांचे पत्र (533 KB)
खुला (महिला), इमाव (सर्वसाधारण) व इमाव (महिला) प्रवर्गाच्या प्रारुप प्रतिक्षा याद्यांचे अनुषंगाने प्राप्त हरकतींवरील निर्णय व सुधारीत प्रतिक्षा याद्या

खुला (महिला), इमाव (सर्वसाधारण) व इमाव (महिला) प्रवर्गाच्या प्रारुप प्रतिक्षा याद्यांचे अनुषंगाने प्राप्त हरकतींवरील निर्णय व सुधारीत प्रतिक्षा याद्या

01/02/2023 28/02/2023 पहा (2 MB) खुला (महिला) – सुधारित प्रारुप प्रतिक्षा निवड यादी (496 KB) इ.मा.व. (सर्वसाधारण) – सुधारित प्रारुप प्रतिक्षा निवड यादी (363 KB) इ.मा.व. (महिला) – सुधारित प्रारुप प्रतिक्षा निवड यादी (435 KB)
तलाठी पदभरती 2019 – प्रारुप निवड व प्रारुप प्रतिक्षा यादी, त्याबाबतचे प्रसिध्दीपत्रक व कालबध्द कार्यक्रम

तलाठी पदभरती 2019 – प्रारुप निवड व प्रारुप प्रतिक्षा यादी, त्याबाबतचे प्रसिध्दीपत्रक व कालबध्द कार्यक्रम

23/01/2023 31/03/2023 पहा (386 KB) निवड व प्रारुप प्रतिक्षा यादी प्रसिध्दीपत्रक (589 KB) OBC (General) – Prov. waiting list (356 KB) Open (Female) – Prov. Waiting List (476 KB) OBC (Female) – Prov. Select List (402 KB) OBC (Female) – Prov. Waiting List (481 KB) Open (Female) – Prov. Select List (441 KB)
पुराभिलेख