Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दिनांक 31 मार्च 2024 अखेरची जिल्हास्तरीय गट क संवर्गाची सामाईक अनुकंपा प्रतिक्षायादी 12/06/2024 01/12/2024 पहा (5 MB)
तलाठी पदभरती २०२३ – प्रसिद्धीपत्रक

बायोमेट्रिक तपासणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत.

02/02/2024 02/02/2025 पहा (550 KB)
तलाठी पदभरती 2023 – कागदपत्रे तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत सूचना 30/01/2024 31/12/2026 पहा (1 MB)
तलाठी पदभरती 2023 – कालबद्ध कार्यक्रम प्रसिद्धीपत्रक 30/01/2024 31/12/2026 पहा (356 KB)
तलाठी पदभरती 2023 – निवड व प्रतिक्षा यादीबाबत हरकतीबाबत प्रसिद्धीपत्रक 30/01/2024 31/12/2026 पहा (209 KB)
तलाठी पदभरती 2023 – निवड व प्रतिक्षा यादी 23/01/2024 31/12/2026 पहा (7 MB)
दिनांक 15.07.2023 अखेर गट क संवर्गाची सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची

दिनांक 15.07.2023 अखेर गट क संवर्गाची सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची

11/08/2023 01/08/2027 पहा (6 MB)
पुराभिलेख