Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अनुसूचित जमाती शिपाई सरळसेवा भरती 2020 – प्रारूप निवड व प्रतीक्षा निवड यादी

अनुसूचित जमाती शिपाई सरळसेवा भरती 2020 – प्रारूप निवड व प्रतीक्षा निवड यादी

24/01/2020 24/03/2020 पहा (301 KB)
अनुसूचित जमाती तलाठी भरती 2020 प्राप्त गुणांची यादी 21/01/2020 01/02/2020 पहा (6 MB)
अनुसूचित जमाती शिपाई भरती 2020 प्राप्त गुणांची यादी 21/01/2020 01/02/2020 पहा (2 MB)
कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर विविध पदांची संलग्नता – सिव्हिल हॉस्पिटल, सातारा

– For more Contact –

DAPCU Dept, Civil Hospital, Satara :- 02162-295072

17/01/2020 01/02/2020 पहा (737 KB)
तलाठी भरती परीक्षा 2020 चे उत्तर तालिकेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींचे अनुषंगाने घेणेत आलेला निर्णय

तलाठी भरती परीक्षा 2020 चे उत्तर तालिकेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींचे अनुषंगाने घेणेत आलेला निर्णय

14/01/2020 14/02/2020 पहा (421 KB)
शिपाई भरती – २०२० उत्तर सुची

शिपाई भरती – २०२० उत्तर सुची

11/01/2020 11/02/2020 पहा (212 KB)
तलाठी भरती – २०२० उत्तर सुची

तलाठी भरती – २०२० उत्तर सुची

11/01/2020 11/02/2020 पहा (272 KB)
तलाठी भरती 2020 जिल्हा परिषद कडे वर्ग करणेत आलेल्या अर्जांची यादी 10/01/2020 01/02/2020 पहा (1 MB)
तलाठी भरती पात्र उमेदवार यादी……..सातारा 10/01/2020 01/02/2020 पहा (161 KB)
शिपाई भरती पात्र उमेदवार यादी……..सातारा 09/01/2020 01/02/2020 पहा (4 MB)
पुराभिलेख