Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तलाठी महा पदभरती 2019 चे निकालाचे अनुषंगाने कालबध्द कार्यक्रम 27/02/2020 10/04/2020 पहा (228 KB)
तलाठी महाभरती २०१९ – महापरीक्षा पोर्टल मार्फत घेतलेल्या परीक्षेचे उमेदवार निहाय गुणांक. 27/02/2020 10/04/2020 पहा (6 MB)
अनुसूचित जमाती शिपाई भरती 2020 अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी. 07/02/2020 31/03/2020 पहा (400 KB)
अनुसूचित जमाती तलाठी भरती 2020 अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी. 07/02/2020 31/03/2020 पहा (408 KB)
पुराभिलेख