Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
हेल्मेट सक्ती बाबत – परिपत्रक 31/03/2022 31/03/2023 पहा (881 KB)
स्थानिक सुट्ट्या, सन 2023 04/01/2023 04/01/2024 पहा (533 KB)
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सातारा 11/11/2021 10/11/2023 पहा (116 KB) msrlm press note (632 KB)
गेल्या पंधरा वर्षातील तहसील नुसार वास्तविक आणि सरासरी पाऊस – सातारा जिल्हा 13/02/2019 15/04/2023 पहा (27 KB)
पुराभिलेख