घोषणा

शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भूसंपादन, एकसळ व बोरगाव

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता,मौजे एकसळ व बोरगाव ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 24/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
जिल्हा उद्योग मित्र समिती सभा इतिवृत्त 24/10/2018 24/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017- लाभार्थी यादी

गुगल ड्राईव्ह जोडणी ⇐ तालुकावार लाभार्थी यादीसाठी येथे क्लिक्क करा

15/06/2018 15/06/2019
पुराभिलेख