Close

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

जलयुक्त शिवार अभियान

प्रकाशित केले: 12/04/2018

जलयुक्त शिवार अभियान (पीडीएफ, 29.7 एमबी)

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

तलाठी महापदभरती २०१९

प्रकाशित केले: 13/12/2020

१. कालबद्ध कार्यक्रम . २. प्रारूप प्रतीक्षा निवड यादी . ३. प्रारूप निवड यादी. 4. प्राप्त झालेल्या हरकतींविषयी अंतिम निर्णय. 5. कागदपत्र पडताळणी साठी उपस्थित राहाणेबाबत सूचना. …

अधिक