Close

शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांचे सर्व शासन निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.

भेट द्या: https://www.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : सातारा, महाराष्ट्र | पिन कोड : 415001
ईमेल : collector[dot]satara[at]maharashtra[dot]gov[dot]in