Close

मतदार यादी शोध

मतदारांची माहिती नावाने आणि आय.डी.ने शोधण्याची सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध आहे

भेट द्या: http://103.23.150.139/marathi/

निवडणूक शाखा

शिवाजी महाविद्यालयाजवळ, जिल्हा कोषागार कार्यालयासमोर
स्थान : सदर बझार | शहर : सातारा, महाराष्ट्र | पिन कोड : 415001
दूरध्वनी : 02162-229605 | ईमेल : dydeosatara[at]gmail[dot]com