Close

रक्त पेढी

अक्षय रक्तपेढी, सातारा

अक्षय रक्तपेढी, सातारा

दूरध्वनी : 02162-230730

कृष्णा ब्लड बँक कराड

कृष्णा ब्लड बँक कराड

दूरध्वनी : 02164-241554

जनसेवा रक्तपेढी, सातारा

जनसेवा रक्तपेढी, सातारा

दूरध्वनी : 02162-237031

माउली रक्तपेढी, सातारा

माउली रक्तपेढी, सातारा

दूरध्वनी : 02162-222031

मॉडर्न क्लिनिक ब्लड बॅंक

मॉडर्न क्लिनिक ब्लड बॅंक, डॉ. अभ्यंकर हॉस्पिटल, वाई

दूरध्वनी : 02167-220043

सिव्हिल हॉस्पिटल, सातारा

सिव्हिल हॉस्पिटल, सातारा

दूरध्वनी : 02162-238494

स्व. वेणुताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालय, कराड

स्व. वेणुताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालय, कराड

दूरध्वनी : 02164-222469