निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
रोजगार हमी योजने अंतर्गत, AMRS, Statutory Audit लेखापरीक्षणाकरिता, ई-निविदा सण २०१८-१९ 29/05/2019 05/06/2019 डाउनलोड (190 KB) Satuatory (141 KB)
सातारा जिल्यातील नादिपात्राबाहेरील कोरड्या जागेतील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता 05/01/2019 14/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, दहिवडी

समपहरण केलेल्या मालमत्तेची विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस क्र.२

16/11/2018 24/12/2018 डाउनलोड (2 MB)
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त पशुसंवर्धन, सातारा -निविदा

द्रव नायट्रोजनचे वाहतूक

01/12/2018 06/12/2018 डाउनलोड (201 KB)
जिल्हाअधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ई-निविदा

जिल्हास्तर/ तालुकास्तर पत्रकार कक्ष, खर्च तपासणी कक्ष व निवडणूक शाखेतील कामाकरिता विविध साहित्य पुरवठा करण्यासाठी.

27/11/2018 03/12/2018 डाउनलोड (146 KB)
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ई-निविदा सूचना

१) संगणक, प्रिंटर इलेक्ट्रिक साधनासह भाडे तत्वावर पुरवठा करणे.

२) सी.सी.टी.वी. संच भाडे तत्वावर पुरवठा करणे.

३) मंडप व तदनुषंगिक व्यवस्था पुरवठा करणे.

४) चहा/नाश्ता, भोजन पुरवठा करणे.

15/11/2018 22/11/2018 डाउनलोड (1 MB) 2018111596 (245 KB) 2018111574 (1,000 KB) 2018111598 (919 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिलेख कक्षात कॉम्पक्टर बसविण्याबाबत ई-निविदा 24/10/2018 06/11/2018 डाउनलोड (1 MB)
वाळू लिलाव सन २०१८-१९ 12/10/2018 26/10/2018 डाउनलोड (5 MB)
व्हीडीओ छायाचित्रीकरण निविदा 10/10/2018 24/10/2018 डाउनलोड (3 MB)
CCTV निविदा 10/10/2018 24/10/2018 डाउनलोड (5 MB)