Close

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शासकीय वाहन विक्रीबाबत – मध संचालनालय महाबळेश्वर

शासकीय वाहन विक्रीबाबत – मध संचालनालय महाबळेश्वर

06/05/2023 15/06/2023 पहा (1 MB) Document 226 (2 MB)
सनदी लेखापरीक्षक पाहिजेत – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 03/04/2023 14/04/2023 पहा (894 KB)
मधाचे गाव मांघर विकसित करणे बाबत कामाची जाहिरात

मधाचे गाव मांघर विकसित करणे बाबत कामाची जाहिरात

20/03/2023 27/03/2023 पहा (3 MB)
लेखा परीक्षणाकरता सनदी लेख परिक्षकांची नेमूणक करणेबाबत

लेखा परीक्षणाकरता सनदी लेख परिक्षकांची नेमूणक करणेबाबत

17/03/2023 24/03/2023 पहा (344 KB)
अटकावून ठेवलेल्या जंगम मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा – खटाव 31/01/2023 25/02/2023 पहा (4 MB)
टी. व्ही. आणि इतर साहित्य पुरवठा बाबत जाहीर नोटिस 18/01/2023 27/01/2023 पहा (3 MB)
१४ संगणक व ५ प्रिंटर खरेदी बाबत जाहीर नोटिस 10/01/2023 19/01/2023 पहा (2 MB) Hamipatra (371 KB)
अटकावून ठेवलेल्या जंगम मालमत्तेच्या विक्रीची जाहिरात – खटाव 14/11/2022 30/11/2022 पहा (2 MB)
दगड गौणखनिजाच्या खनिपट्टा जाहीर लिलावा बाबत- निविदा सूचना- पहिली फेरी 20/09/2022 20/10/2022 पहा (5 MB)
सन 2021-22 व 2022-23 साठी सातारा जिल्ह्यातील वाळू/ रेती लिलाव द्वितीय फेरी

सन 2021-22 व 2022-23 साठी सातारा जिल्ह्यातील वाळूरेती लिलाव  द्वितीय फेरी

17/03/2022 28/03/2022 पहा (4 MB)