Close

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक – 2024 च्या अनुषंगाने मतमोजणीकामी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन गोदाम येथे बीएसएनएल चे सोडून इतर एजन्सीचे 08 MBPS, 50 MBPS, 100 MBPS, 200 MBPS व 300 MBPS चे लिजलाईन इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करुन घेणेकामी दरपत्रक 02/05/2024 09/05/2024 पहा (2 MB)
पुराभिलेख