Close

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर आणि बागेच्या स्वच्छतेसाठी मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासाठी निविदा
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर आणि बागेच्या स्वच्छतेसाठी मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासाठी निविदा 


नियम आणि अटी, वेळापत्रक, 2 लिफाफा तपशील
 
21/09/2021 01/10/2021 पहा (419 KB) house_keeping_tender_form_tnc (1 MB)
सन 2021-2022 साठी वाळू/ रेती लिलाव प्रक्रिया प्रथम फेरीबाबत, गौण खनिज – सातारा 08/09/2021 01/10/2021 पहा (4 MB)
पुराभिलेख