Close

निर्णय

निर्णय
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४०

१. माण – राजवडी 

२. माण – लोधवडे 

३. खटाव – कटगुण 

४. खटाव – औन्ध 

 

 

13/02/2019 23/02/2020 पहा (4 MB) 2019021368 (4 MB) 2019021370 (4 MB) 2019021327 (4 MB)
देवस्थान जनहित याचिका निर्णय

देवस्थान जनहित याचिका -मा. उच्च न्यायालय निर्णय (⇐गूगल ड्राईव्ह जोडणी, पीडीएफ संचिका )

27/06/2018 27/06/2023
पुराभिलेख