घोषणा

शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सदर उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती बैठकीचे दि. 25 जून, 2018 रोजीचे इतिवृत्त 31/10/2018 30/04/2019 डाउनलोड (3 MB)
जिल्हाधिकारी घोषित सुट्ट्या सन-२०१८ 17/01/2018 01/01/2019 डाउनलोड (731 KB)
भूसंपादन,ल्हासुर्ने

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता, मौजे ल्हासुर्ने, ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 25/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन,किरोली

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता, मौजे किरोली, ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 25/01/2019 डाउनलोड (935 KB)
भूसंपादन, धामणेर

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता,मौजे धामणेर ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 24/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन, एकसळ व बोरगाव

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता,मौजे एकसळ व बोरगाव ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 24/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
जिल्हा उद्योग मित्र समिती सभा इतिवृत्त 24/10/2018 24/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017- लाभार्थी यादी

गुगल ड्राईव्ह जोडणी ⇐ तालुकावार लाभार्थी यादीसाठी येथे क्लिक्क करा

15/06/2018 15/06/2019
शासकीय सुट्ट्या -2018 31/12/2017 01/01/2019 डाउनलोड (218 KB)
पुराभिलेख