Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) अधिनियम, २०१३ जिल्हास्तरावर गठीत केलेली स्थानिक तक्रार निवारण समिती 22/04/2021 01/04/2022 पहा (908 KB)
कोविड १९ आदेश 08/04/2021 01/05/2021 पहा (2 MB)
कोविड १९ लसीकरणाबाबत 08/04/2021 01/07/2021 पहा (58 KB)
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असलेने आठवडा बाजार बंद करणेबाबत आदेश – उपविभाग कार्यालय कोरेगाव 07/04/2021 01/05/2021 पहा (523 KB)
जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवाल – 2021 गौणखनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा 06/04/2021 01/04/2022 पहा (8 MB)
मौजे तरफड ,ता. फलटण, जि.सातारा एसआर नंबर ८८९ ची कलम ११ अधिसुचना 18/03/2021 18/03/2022 पहा (335 KB)
मौजे निरगुडी ता. फलटण एसआर नंबर २८०/२०१९ ची कलम ११ अधिसुचना 03/03/2021 03/03/2022 पहा (1 MB)
फोटो नसलेले मतदारांची यादी – २६२ सातारा मतदार संघ 17/02/2021 17/02/2022 पहा (4 MB)
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ – भूसंपादन सातारा 02/02/2021 01/02/2022 पहा (2 MB)
मौजे हिंगणगाव, ता. फलटण जि. सातारा येथील जमीन धोम बलकवाडी उजवा कालवा सा.क्र. ७७/३२० मधील मायनर क्र. ३१ साठी संपादन 22/01/2021 01/01/2022 पहा (2 MB)
पुराभिलेख