Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
350 व्या “शिवराज्याभिषेक” वर्षानिमीत्त कार्यक्रम 19/02/2024 25/02/2024 पहा (168 KB)
मौजे निरगुडी ता. फलटण – भूसंपादन सातारा 30/01/2024 30/01/2025 पहा (2 MB)
255-फलटण,256-वाई,257-कोरेगांव,258-माण,259-कराड उत्तर,260-कराड दक्षिण,261-पाटण व 262-सातारा या विधानसभा मतदार संघाच्या मतदान केंद्राची यादी 31/10/2023 31/10/2024 पहा (7 MB)
मौजे निरगुडी ता. फलटण जि. सातारा, एस. आर. नं. 290/2021 कलम 19 अधिसुचना 27/10/2023 27/10/2024 पहा (2 MB)
पुणे विभागातील पदोन्नत तहसीलदार सुधारित ज्येष्ठता सूची 27/09/2023 01/10/2024 पहा (7 MB)
जाहीर नोटीस – भूसंपादन सातारा – मौजे लोणंद, ता.खंडाळा, जि.सातारा 14/09/2023 14/09/2024 पहा (2 MB)
प्रेसनोट – फोर्टिफाईड तांदुळाबाबत 18/08/2023 24/08/2024 पहा (1 MB)
आदेश – मौजे राजुरी – उपविभागीय अधिकारी फलटण 17/08/2023 17/08/2024 पहा (5 MB)
प्रकटपत्र – नागठाणे – भूमि संपादन सातारा 10/08/2023 10/08/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन सातारा – मौजे कातवडी खु , ता.जि. सातारा 31/07/2023 31/07/2024 पहा (2 MB)
पुराभिलेख