Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
HLMC सभेचे इतिवृत्त, १८ फेब्रुवारी २०२० – राजभवन, महाबळेश्वर, सातारा 18/01/2021 01/01/2022 पहा (4 MB)
सार्वजनिक सुट्ट्या २०२१ 09/12/2020 31/01/2022 पहा (5 MB)
भूसंपादन सातारा – मौजे वडूथ ता.जि.सातारा येथील खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत जाहीर नोटीस. 04/02/2020 04/02/2021 पहा (2 MB)
खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत जाहीर नोटीस

प्रस्तावित पुणे मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वेलाईन बांधणी करीत, मौजे पाडेगाव व बालुपाटलाचीवाडी, ता.खंडाळा जि. सातारा 

31/01/2020 30/01/2021 पहा (2 MB)
उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन, सातारा

कोयना प्रकल्पातील बाधित खातेदारांचे महाबळेश्वर तालुक्यातील संकलन रजिस्टर –>  बघण्यासाठी येथे क्लिक करा   

27/01/2020 27/01/2021 पहा (240 KB)
संवर्धन क्षेत्र व समुद्र सपाटीच्या वर १००० मी. उंचीचे क्षेत्र

पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा –>> 

17/09/2019 17/09/2021 पहा (2 KB)
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी शाखा, नागरिकांची सनद. 28/05/2019 17/05/2022 पहा (231 KB)
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, सातारा, नागरिकांची सनद

क्रमांक ९

क्रमांक २

क्रमांक ४

08/05/2019 01/05/2022 पहा (143 KB) bhusampadan 2 CT (144 KB) CT bhusampadan 4 (143 KB)
स्थानिक सुट्ट्यांची यादी २०२१ 13/01/2021 28/02/2022 पहा (315 KB)
गेल्या पंधरा वर्षातील तहसील नुसार वास्तविक आणि सरासरी पाऊस – सातारा जिल्हा 13/02/2019 15/04/2023 पहा (27 KB)
पुराभिलेख