Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
निवडणूक २०२२ – प्रभाग रचना

मेढा नगरपंचायत, मेढा 

11/05/2022 01/12/2022 पहा (3 MB)
कोविड-१९ निर्बंध बाबत आदेश 04/04/2022 01/11/2022 पहा (1 MB)
हेल्मेट सक्ती बाबत – परिपत्रक 31/03/2022 31/03/2023 पहा (881 KB)
सातारा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 2022
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल - वाळू उत्खनन किंवा नदीच्या खाणकाम साठी
16/03/2022 15/03/2023 पहा (1 MB)
अधिसूचना कलम १९, उपविभागीय अधिकारी पाटण 04/03/2022 04/03/2023 पहा (314 KB)
अधिसूचना कलम ११ – उरमोडी धरण प्रकल्प सातारा 18/01/2022 18/01/2023 पहा (1 MB)
स्थानिक सुट्ट्या, सन २०२२ 13/01/2022 10/01/2023 पहा (484 KB)
अधिसूचना कलम ११ – पवारवाडी, ता.खटाव, जि.सातारा 13/01/2022 01/01/2023 पहा (2 MB)
सार्वजनिक सुट्ट्या २०२२ 03/01/2022 31/01/2023 पहा (190 KB)
माहे – जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे बाधित झालेल्या संबधितांना वाटप केलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती.

१. कोरेगाव 

२. सातारा 

३. वाई 

 

४. कराड

 

 

 

 

५. जावळी 

 

 

 

६. पाटण 

22/12/2021 22/12/2022 पहा (606 KB) Satara (3 MB) Wai 1 (4 MB) Wai 2 (4 MB) Wai 3 (4 MB) Karad_List1 (4 MB) Karad_List2 (4 MB) Karad_List3 (5 MB) karad_List4 (5 MB) Karad-List5 (3 MB) Karad_Flood_List (2 MB) Karad_Animal_List (64 KB) Jaoli crop loss (1 MB) Jaoli house fall loss (2 MB) Jaoli human death , animal death ,sanugrah anudan (435 KB) Jaoli land loss (214 KB) Patan (5 MB)
पुराभिलेख