घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नागरिकांची सनद – उपविभागीय अधिकारी फलटण 18/07/2019 18/07/2020 डाउनलोड (349 KB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ खालील प्रकरणांची यादी 18/07/2019 15/07/2020 डाउनलोड (2 MB)
सातारा – मतदार यादी

२५५ – फलटण

२५६ – वाई

२५७ – कोरेगाव

२५८ – मान

२५९ – कराड उत्तर

२६० – कराड दक्षिण

२६१ – पाटण

२६२ – सातारा

सेवा मतदार यादी  

15/07/2019 30/07/2019
म्हसवड-पिलीव-पंढरपूर महामार्ग क्र NH548-E साठी सूचना. 11/07/2019 01/07/2020 डाउनलोड (4 MB)
वाळू लिलाव सन २०१८-१९ चे शुद्धिपत्रक 02/07/2019 01/08/2020 डाउनलोड (504 KB)
सेतू संकलन, कुलकायदा शाखा नागरिकांची सनद 25/06/2019 01/07/2020 डाउनलोड (962 KB)
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी शाखा, नागरिकांची सनद. 28/05/2019 17/05/2022 डाउनलोड (231 KB)
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पाटण, नागरिकांची सनद. 28/05/2019 28/05/2020 डाउनलोड (125 KB)
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, सातारा, नागरिकांची सनद

क्रमांक ९

क्रमांक २

क्रमांक ४

08/05/2019 01/05/2022 डाउनलोड (143 KB) bhusampadan 2 CT (144 KB) CT bhusampadan 4 (143 KB)
कोयना प्रकल्प संकलन आणि जमीन मागणी अर्ज

Download here ==>> 

02/03/2019 02/03/2020
पुराभिलेख