घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
HLMC सभेचा इतिवृत्त दि. ०८ जुलै २०१९ 17/10/2019 01/05/2020 पहा (5 MB)
संवर्धन क्षेत्र व समुद्र सपाटीच्या वर १००० मी. उंचीचे क्षेत्र

पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा –>> 

17/09/2019 17/09/2021 पहा (2 KB)
नागरिकांची सनद – उपविभागीय अधिकारी सातारा 16/09/2019 16/09/2020 पहा (517 KB)
२६२ सातारा विधानसभा मतदार संघ

१) मयत पुरावा असणाऱ्या मतदारांची यादी.

२) स्थलांतरित पुरावा असणाऱ्या मतदारांची यादी.

16/09/2019 14/09/2020 पहा (328 KB) stalanter 262 (244 KB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०१८ 11/09/2019 10/09/2020 पहा (7 MB)
शस्त्र व जमावबंदी आदेश 01/11/2019 16/11/2019 पहा (3 MB)
नागरिकांची सनद – उपविभागीय अधिकारी फलटण 18/07/2019 18/07/2020 पहा (349 KB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ खालील प्रकरणांची यादी 18/07/2019 15/07/2020 पहा (2 MB)
म्हसवड-पिलीव-पंढरपूर महामार्ग क्र NH548-E साठी सूचना. 11/07/2019 01/07/2020 पहा (4 MB)
वाळू लिलाव सन २०१८-१९ चे शुद्धिपत्रक 02/07/2019 01/08/2020 पहा (504 KB)
पुराभिलेख