Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आदेश – मौजे देवापुर तालुका माण

आदेश – मौजे देवापुर तालुका माण जिल्हा सातारा प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत निवासी घरकुले बांधकाम करणेबाबत

23/02/2023 23/02/2027 पहा (3 MB)
आदेश – मौजे जांभुळणी तालुका माण

आदेश – मौजे जांभुळणी तालुका माण जिल्हा सातारा प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत निवासी घरकुले बांधकाम करणेबाबत

23/02/2023 23/02/2027 पहा (3 MB)
पवारवाडी, तालुका – खटाव कलम 11 अधिसूचना 18/05/2023 17/05/2024 पहा (2 MB)
पशुसंवर्धन विभागाकडील विविध योजना 16/05/2023 17/05/2024 पहा (6 MB)
कोयना प्रकल्प – पर्यायी जमीन मागणी अर्जाची माहिती 12/05/2023 12/05/2024 पहा (392 KB) koyna press note (202 KB)
भूमि संपादन अधिनियम २०१३ कलम २१ 24/04/2023 29/04/2024 पहा (1 MB)
प्रेस नोट – जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त सातारा 06/04/2023 06/04/2024 पहा (389 KB)
अंतिम निवडा – मौजे तरडफ, भूसंपादन क्र. ४ 28/03/2023 28/03/2024 पहा (1 MB)
अंतिम निवडा – मौजे हिंगणगाव, भूसंपादन क्र. ४ 28/03/2023 26/03/2024 पहा (1 MB)
लम्पी चर्म रोग – आदेश 06/03/2023 01/03/2024 पहा (641 KB)
पुराभिलेख