Close

जिल्हा कोविड रुग्णालय सातारा येथे ऑपरेशन व व्यवस्थापन एजन्सीची नेमणूक.

जिल्हा कोविड रुग्णालय सातारा येथे ऑपरेशन व व्यवस्थापन एजन्सीची नेमणूक.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा कोविड रुग्णालय सातारा येथे ऑपरेशन व व्यवस्थापन एजन्सीची नेमणूक.
  1. सूचना      ==>

      2. EOI        ==>

    3.Pre-BID Meeting  ==>

 

05/09/2020 09/09/2020 पहा (337 KB) EOI 1 (775 KB) Operation and Management (995 KB)