Close

255-फलटण,256-वाई,257-कोरेगांव,258-माण,259-कराड उत्तर,260-कराड दक्षिण,261-पाटण व 262-सातारा या विधानसभा मतदार संघाच्या मतदान केंद्राची यादी

255-फलटण,256-वाई,257-कोरेगांव,258-माण,259-कराड उत्तर,260-कराड दक्षिण,261-पाटण व 262-सातारा या विधानसभा मतदार संघाच्या मतदान केंद्राची यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
255-फलटण,256-वाई,257-कोरेगांव,258-माण,259-कराड उत्तर,260-कराड दक्षिण,261-पाटण व 262-सातारा या विधानसभा मतदार संघाच्या मतदान केंद्राची यादी 31/10/2023 31/10/2024 पहा (7 MB)