Close

स्व.क्रा.ना.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय सातारा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सातारा

स्व.क्रा.ना.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय सातारा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सातारा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
स्व.क्रा.ना.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय सातारा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सातारा

विशेष कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी गट-अ आणि तांत्रिक कर्मचारी वर्ग-३ यांची पदभरती जि.सातारा 

03/04/2020 20/04/2020 पहा (2 MB)