Close

सातारा – मतदार यादी

सातारा – मतदार यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सातारा – मतदार यादी

२५५ – फलटण

२५६ – वाई

२५७ – कोरेगाव

२५८ – मान

२५९ – कराड उत्तर

२६० – कराड दक्षिण

२६१ – पाटण

२६२ – सातारा

सेवा मतदार यादी  

15/07/2019 30/07/2019