Close

सातारा जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांसाठी दि. १४/०२/२०२२ ते १६/०२/२०२२ रोजी Online रोजगार मेळावा बातमी

सातारा जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांसाठी दि. १४/०२/२०२२ ते १६/०२/२०२२ रोजी Online रोजगार मेळावा बातमी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सातारा जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांसाठी दि. १४/०२/२०२२ ते १६/०२/२०२२ रोजी Online रोजगार मेळावा बातमी 09/02/2022 16/02/2022 पहा (558 KB)