Close

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक,भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा सातारा यांनी सर्वेक्षण करून निश्चित केलेल्या वाळूगटाची यादी

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक,भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा सातारा यांनी सर्वेक्षण करून निश्चित केलेल्या वाळूगटाची यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक,भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा सातारा यांनी सर्वेक्षण करून निश्चित केलेल्या वाळूगटाची यादी

१. कराड 

२. पाटण 

14/01/2019 26/01/2019 पहा (699 KB) 2019012220 (626 KB)