Close

जिल्हा कोविड हॉस्पिटल सातारा येथे तागाचे साहित्य पुरवठा.

जिल्हा कोविड हॉस्पिटल सातारा येथे तागाचे साहित्य पुरवठा.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा कोविड हॉस्पिटल सातारा येथे तागाचे साहित्य पुरवठा.
  1. Notice
  2. EOI
  3. शुद्धिपत्रका 
08/09/2020 12/09/2020 पहा (234 KB) Linen EOI (1 MB) Corrigendum Linen (451 KB)