Close

महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सन 2023-24 व 2024-25 या वर्षाकरीता संवैधानिक (Statutory Audit) लेखा परिक्षणाकरीता सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती बाबत.

महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सन 2023-24 व 2024-25 या वर्षाकरीता संवैधानिक (Statutory Audit) लेखा परिक्षणाकरीता सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती बाबत.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सन 2023-24 व 2024-25 या वर्षाकरीता संवैधानिक (Statutory Audit) लेखा परिक्षणाकरीता सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती बाबत. 04/07/2024 11/07/2024 पहा (2 MB)