Close

मतदार यादीतील नावे वगळणीसाठी जाहीर नोटीस (तालुका-जावली)

मतदार यादीतील नावे वगळणीसाठी जाहीर नोटीस (तालुका-जावली)
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मतदार यादीतील नावे वगळणीसाठी जाहीर नोटीस (तालुका-जावली) 03/12/2018 03/12/2019 पहा (3 MB)