मतदार यादीतील नावे वगळणीसाठी जाहीर नोटीस (तालुका-जावली)

शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मतदार यादीतील नावे वगळणीसाठी जाहीर नोटीस (तालुका-जावली) 03/12/2018 03/12/2019 डाउनलोड (3 MB)