Close

भूसंपादन, एकसळ व बोरगाव

भूसंपादन, एकसळ व बोरगाव
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भूसंपादन, एकसळ व बोरगाव

मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वे लाईन बांधणी करिता,मौजे एकसळ व बोरगाव ता.कोरेगाव जि.सातारा येथील संबंधित भूधारकांची खाजगी जमीन,शासनाच्या प्रचलित धोरणा प्रमाणे खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी करण्यापूर्वीची जाहीर नोटीस

25/10/2018 24/01/2019 पहा (1 MB)