Close

दि 01.01.2024 या अर्हता दिनांकावर आधारीत मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम- मतदान केंद्राचे सुसुत्रीकरण प्रसिद्ध करणेबाबत

दि 01.01.2024 या अर्हता दिनांकावर आधारीत मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम- मतदान केंद्राचे सुसुत्रीकरण प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि 01.01.2024 या अर्हता दिनांकावर आधारीत मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम- मतदान केंद्राचे सुसुत्रीकरण प्रसिद्ध करणेबाबत

दि 01.01.2024 या अर्हता दिनांकावर आधारीत मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम- मतदान केंद्राचे सुसुत्रीकरण प्रसिद्ध करणेबाबत

(255 वि. स.  तो 262 वि. स.)

26/09/2023 03/10/2023 पहा (1 MB) 256 Wai Mar (910 KB) 257 Koregaon Mar (593 KB) 258 Man Mar (696 KB) 259 Karad North Mar (554 KB) 260 Karad South Mar (523 KB) 261 Patan Mar (810 KB) 262 Satara Mar (744 KB)