Close

तलाठी पदभरती 2019 – प्रारुप निवड व प्रारुप प्रतिक्षा यादी, त्याबाबतचे प्रसिध्दीपत्रक व कालबध्द कार्यक्रम

तलाठी पदभरती 2019 – प्रारुप निवड व प्रारुप प्रतिक्षा यादी, त्याबाबतचे प्रसिध्दीपत्रक व कालबध्द कार्यक्रम
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती 2019 – प्रारुप निवड व प्रारुप प्रतिक्षा यादी, त्याबाबतचे प्रसिध्दीपत्रक व कालबध्द कार्यक्रम

तलाठी पदभरती 2019 – प्रारुप निवड व प्रारुप प्रतिक्षा यादी, त्याबाबतचे प्रसिध्दीपत्रक व कालबध्द कार्यक्रम

23/01/2023 31/03/2023 पहा (386 KB) निवड व प्रारुप प्रतिक्षा यादी प्रसिध्दीपत्रक (589 KB) OBC (General) – Prov. waiting list (356 KB) Open (Female) – Prov. Waiting List (476 KB) OBC (Female) – Prov. Select List (402 KB) OBC (Female) – Prov. Waiting List (481 KB) Open (Female) – Prov. Select List (441 KB)