Close

जिल्हा सहाय्यक लेखा -उमेदवारांची यादी

जिल्हा सहाय्यक लेखा -उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा सहाय्यक लेखा -उमेदवारांची यादी

जिल्हा एड्स नियंत्रण विभाग सातारा अंतर्गत ‘ जिल्हा सहाय्यक – लेखा ‘ या पदाकरिता मागविण्यात आलेल्या अर्जाच्या छाननी प्रक्रियेत पात्र व अपात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी – हरकती मागवणे करिता

20/08/2018 23/08/2018 पहा (112 KB)