Close

जिल्हा कोविड हॉस्पिटल सातारा साठी पॅथॉलॉजी सेवेसाठी एजन्सीची नेमणूक.

जिल्हा कोविड हॉस्पिटल सातारा साठी पॅथॉलॉजी सेवेसाठी एजन्सीची नेमणूक.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा कोविड हॉस्पिटल सातारा साठी पॅथॉलॉजी सेवेसाठी एजन्सीची नेमणूक.
  1. EOI
  2. First Extension
22/09/2020 28/09/2020 पहा (476 KB) Pathology Extension (333 KB)