Close

जिल्हा कोविड रुग्णालय सातारा येथे वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन प्रणालीच्या कामासाठी नियुक्ती.

जिल्हा कोविड रुग्णालय सातारा येथे वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन प्रणालीच्या कामासाठी नियुक्ती.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा कोविड रुग्णालय सातारा येथे वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन प्रणालीच्या कामासाठी नियुक्ती.
  1. सूचना   ==>
  2. EOI     ==>
  3.  Pre BID Meeting     ==>
  4. Expression of Interest (1st Extension) ==>
05/09/2020 09/09/2020 पहा (398 KB) EOI 2 (436 KB) GasPipeline (248 KB) 14150 (182 KB)