Close

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) अधिनियम, २०१३ जिल्हास्तरावर गठीत केलेली स्थानिक तक्रार निवारण समिती

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) अधिनियम, २०१३ जिल्हास्तरावर गठीत केलेली स्थानिक तक्रार निवारण समिती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) अधिनियम, २०१३ जिल्हास्तरावर गठीत केलेली स्थानिक तक्रार निवारण समिती 22/04/2021 01/04/2022 पहा (908 KB)