Close

ई – निविदा गौण खनिज कार्यालय सातारा

ई – निविदा गौण खनिज कार्यालय सातारा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
ई – निविदा गौण खनिज कार्यालय सातारा

सातारा जिल्ह्यातील नदी पात्राबाहेरील कोरड्या जागेतील वाळू गटाचे व शासकीय जमिनीतील दगड खाणपट्टा गटाचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीकरिता.

 

मुदतवाढ  ==> Click Here 

द्वितीय मुदतवाढ ==> Click Here

26/06/2020 27/07/2020 पहा (3 MB) E Tender 2020 (36 KB) Second Extention (288 KB)