Close

हेल्पलाईन

बाल मदतकेंद्र-1098एन.आय. सी. हेल्पडेस्क1800 -111- 555

हेल्पलाईन क्रमांक
पोलीस- 100
अवैध वाळु उत्खनन व वाहतुक 1077 (टोल फ्री)
अग्नीशामक 101
रुग्णवाहिका 102
महिला मदत क्रमांक- 103, 1091
गुन्हा थांबवणारे 1090
पी.डी.एस. हेल्पलाईन 1800-22-4950 &1967
नागरिकांचा कॉल सेंटर 155300