Close

आपत्ती निवारण आराखडा

Filter Document category wise

फिल्टर

आपत्ती निवारण आराखडा
शीर्षक दिनांक View / Download
पर्जन्यमान 02/04/2018 पहा (206 KB)
सातारा जिल्हा दर्शनिका -२०१२ (पुरवणी) (पीडीएफ, 24.4 एमबी) गूगल ड्राइव्ह दुवा
सांसद आदर्श ग्राम योजना गूगल ड्राइव्ह दुवा
पंतप्रधान मुद्रा योजना 01/04/2017 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय योजना 10/04/2018 पहा (299 KB)
जलयुक्त शिवार अभियान गुगल ड्राइव्ह दुवा
पुनर्वसन विभाग कोयना प्रकल्प बाधित - नोकरी अर्ज संकलन नोंद वही (गूगल ड्राईव्ह जोडणी)
कब्जेहक्काने व भाडेपट्टयाने दिलेल्या शासकिय जमिनींची यादी व भाडेपट्टयाने दिलेल्या शासकिय जमिनींचे आदेश गूगल ड्राइव्ह जोडणी
मा.उच्च न्यायालय,ओरंगाबाद येथील पी.आय.एल.क्र.३४/२०१७ नुसार भूसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ यादी 23/10/2018 पहा (1 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८३४ अंतर्गत कलम १८ खालील संदर्भ २ व ३ 11/12/2018 पहा (572 KB)