दस्तऐवज

शासकीय सूचना, आदेश, अहवाल, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अधिक संबंधित दस्तऐवज येथे दिसतील. दस्तऐवज पीडीएफ स्वरुपात येथे अपलोड केले आहेत आणि त्यांना डाउनलोड करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहे.

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
पर्जन्यमान 02/04/2018 डाउनलोड(206 KB)
सातारा जिल्हा दर्शनिका -२०१२ (पुरवणी) (पीडीएफ, 24.4 एमबी) गूगल ड्राइव्ह दुवा
सांसद आदर्श ग्राम योजना गूगल ड्राइव्ह दुवा
पंतप्रधान मुद्रा योजना 01/04/2017 डाउनलोड(3 MB)
राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय योजना 10/04/2018 डाउनलोड(299 KB)
जलयुक्त शिवार अभियान गुगल ड्राइव्ह दुवा
पुनर्वसन विभाग कोयना प्रकल्प बाधित - नोकरी अर्ज संकलन नोंद वही (गूगल ड्राईव्ह जोडणी)
कब्जेहक्काने व भाडेपट्टयाने दिलेल्या शासकिय जमिनींची यादी व भाडेपट्टयाने दिलेल्या शासकिय जमिनींचे आदेश गूगल ड्राइव्ह जोडणी
मा.उच्च न्यायालय,ओरंगाबाद येथील पी.आय.एल.क्र.३४/२०१७ नुसार भूसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ यादी 23/10/2018 डाउनलोड(1 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८३४ अंतर्गत कलम १८ खालील संदर्भ २ व ३ 11/12/2018 डाउनलोड(572 KB)