Close

जनसांखिकी

2011 च्या जनगणनेनुसार जनसांखीकी माहिती
विवरण संख्या
घराची एकूण संख्या 6,53,735
एकूण लोकसंख्या 3003741
एकूण पुरुषांची लोकसंख्या 1510842
एकूण स्त्री लोकसंख्या 1492899
लिंग गुणोत्तर 988
शहरी लोकसंख्या 5,70,378
ग्रामीण जनसंख्या 24,33,363
शहरी लोकसंख्येची टक्केवारी 0.234399060066254
लोकसंख्या घनता 287 / चौ.किमी.
साक्षरतेचे प्रमाण 82.87
साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष 89.42
साक्षरतेचे प्रमाण स्त्री 76.31