कोणाचे कोण

जिल्हा परिषद

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. संजय भागवतमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद साताराceozpstr[at]gmail[dot]com02162-23068802162-230601

पोलिस अधीक्षक कार्यालय

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्रीमती. तेजस्वी सातपुतेजिल्हा पोलीस अधीक्षक, साताराspsatara[at]gmail[dot]com02162-23222502162-230232

जिल्हाधिकारी कार्यालय

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्रीमती श्वेता सिंघलजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, साताराcollectorsatara[at]gmail[dot]com02162-23275002162-230310