Close

२६२ सातारा विधानसभा मतदार संघ

२६२ सातारा विधानसभा मतदार संघ
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
२६२ सातारा विधानसभा मतदार संघ

१) मयत पुरावा असणाऱ्या मतदारांची यादी.

२) स्थलांतरित पुरावा असणाऱ्या मतदारांची यादी.

16/09/2019 14/09/2020 पहा (328 KB) stalanter 262 (244 KB)