Close

माहे – जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे बाधित झालेल्या संबधितांना वाटप केलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती.

माहे – जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे बाधित झालेल्या संबधितांना वाटप केलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
माहे – जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे बाधित झालेल्या संबधितांना वाटप केलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती.

१. कोरेगाव 

२. सातारा 

३. वाई 

 

४. कराड

 

 

 

 

५. जावळी 

 

 

 

६. पाटण 

22/12/2021 22/12/2022 पहा (606 KB) Satara (3 MB) Wai 1 (4 MB) Wai 2 (4 MB) Wai 3 (4 MB) Karad_List1 (4 MB) Karad_List2 (4 MB) Karad_List3 (5 MB) karad_List4 (5 MB) Karad-List5 (3 MB) Karad_Flood_List (2 MB) Karad_Animal_List (64 KB) Jaoli crop loss (1 MB) Jaoli house fall loss (2 MB) Jaoli human death , animal death ,sanugrah anudan (435 KB) Jaoli land loss (214 KB) Patan (5 MB)