Close

आदेश

आदेश
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आदेश

1. मौजे पानमळेवाडी येथील गट न.242ब-1 भाडेपट्टा नूतनीकरण आदेश रयत शिक्षण संस्था तर्फे KBP

 

2.मौजे पोगरवाडी ता.जि.सातारा येथील ग.न.323, 328,330 आणि मौजे आरे तर्फ परळी ता.जि.सातारा येथील ग.नं.621 आदेश शहीद तुकाराम ओंबळे वारस पत्नी ताराबाई तुकाराम ओंबळे जागा मंजुरी

 

3. मौजे शेंद्रे गट न.346-अ-1 भाडेपट्टा युग पुरुष शिवाजी शिक्षण संस्था सातारा शेंद्रे विद्यालय

02/09/2021 01/09/2022 पहा (2 MB) मौजे पोगरवाडी ता.जि.सातारा येथील ग.न.323, 328,330 आणि मौजे आरे तर्फ परळी ता.जि.सातारा येथील ग.नं.621 आदेश शहीद तुकाराम ओंबळे वारस पत्नी ताराबाई तुकाराम ओंबळे जागा मंजुरी (2 MB) मौजे शेंद्रे गट न.346-अ-1 भाडेपट्टा युग पुरुष शिवाजी शिक्षण संस्था सातारा शेंद्रे विद्यालय (2 MB)