Close

तलाठी पद भरती – 2019 — प्रारुप निवड यादी

तलाठी पद भरती – 2019 — प्रारुप निवड यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तलाठी पद भरती – 2019 — प्रारुप निवड यादी
1. प्रारुप निवड यादी – खुला (सर्वसाधारण) प्रवर्ग.
2.प्रारुप निवड यादी – खुला (माजी सैनिक) प्रवर्ग.
3. प्रारुप निवड यादी – खुला (पदवीधर अंशकालीन) प्रवर्ग.
 
04/10/2021 04/11/2021 पहा (332 KB) प्रारुप निवड यादी – खुला (माजी सैनिक) प्रवर्ग (330 KB) प्रारुप निवड यादी – खुला (पदवीधर अंशकालीन) प्रवर्ग (232 KB)