Close

जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ई-निविदा सूचना

जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ई-निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ई-निविदा सूचना

१) संगणक, प्रिंटर इलेक्ट्रिक साधनासह भाडे तत्वावर पुरवठा करणे.

२) सी.सी.टी.वी. संच भाडे तत्वावर पुरवठा करणे.

३) मंडप व तदनुषंगिक व्यवस्था पुरवठा करणे.

४) चहा/नाश्ता, भोजन पुरवठा करणे.

15/11/2018 22/11/2018 पहा (1 MB) 2018111596 (245 KB) 2018111574 (1,000 KB) 2018111598 (919 KB)