Close

जिल्हाअधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ई-निविदा

जिल्हाअधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ई-निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाअधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ई-निविदा

जिल्हास्तर/ तालुकास्तर पत्रकार कक्ष, खर्च तपासणी कक्ष व निवडणूक शाखेतील कामाकरिता विविध साहित्य पुरवठा करण्यासाठी.

27/11/2018 03/12/2018 पहा (146 KB)