Close

अनुकंपा तत्वाखालील उमेदवारांची गट-ड संवर्गासाठीची प्राथमिक प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.

अनुकंपा तत्वाखालील उमेदवारांची गट-ड संवर्गासाठीची प्राथमिक प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अनुकंपा तत्वाखालील उमेदवारांची गट-ड संवर्गासाठीची प्राथमिक प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. 23/06/2021 13/07/2021 पहा (547 KB)