Close

राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय योजना

राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय योजना

 

विशेष सहाय्य कार्यक्रम ( महाराष्ट्र शासन )

अ) राज्य सरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. संजय गांधी निराधार योजना

· आर्थिक मदत – रु.६००/- दरमहा

रु. ९००/- दरमहा.

· लाभार्थ्यांची संख्या रु. ६००- दरमहा – ५७९८

· लाभार्थ्यांची संख्या रु. ९००- दरमहा – २६११

· एकूण लाभार्थ्यांची संख्या : – ८४०९

२. श्रावणबाळ सेवा योजना

· आर्थिक मदत : – रु. ४००/- दरमहा

· एकूण लाभार्थ्यांची संख्या : – १२,५५६

· विशेष साहाय्य कार्यक्रम

ब] केंद्रसरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेन्शन योजना

· आर्थिक मदत – रु.२००/- दरमहा

· एकूण लाभार्थ्यांची संख्या – १२,५५६

२. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

· आर्थिक मदत – रु.१०,०००/- ( फक्त एकदाच)

क] केंद्र आणि राज्य सरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. आम आदमी बिमा योजना

· नैसर्गिक मृत्युसाठी आर्थिक मदत – रु. ३०,०००/-

· अपघाती मृत्युसाठी आर्थिक मदत – रु.७५,०००/-

· कायम अपंगत्वासाठी – रु. ७५,०००/-

· अस्थायी अपंगत्वासाठी – रु. ३७,५००/-

· या विमा योजनेअन्तर्गत एकूण लाभार्थ्यांची संख्या – २३,५१८

संगायो

Filter Document category wise

फिल्टर

राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय योजना
शीर्षक दिनांक View / Download
सांसद आदर्श ग्राम योजना गूगल ड्राइव्ह दुवा
सातारा जिल्हा दर्शनिका -२०१२ (पुरवणी) (पीडीएफ, 24.4 एमबी) गूगल ड्राइव्ह दुवा
पर्जन्यमान 02/04/2018 पहा (206 KB)