Close

राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय योजना

राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय योजना

 

विशेष सहाय्य कार्यक्रम ( महाराष्ट्र शासन )

अ) राज्य सरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. संजय गांधी निराधार योजना

· आर्थिक मदत – रु.६००/- दरमहा

रु. ९००/- दरमहा.

· लाभार्थ्यांची संख्या रु. ६००- दरमहा – ५७९८

· लाभार्थ्यांची संख्या रु. ९००- दरमहा – २६११

· एकूण लाभार्थ्यांची संख्या : – ८४०९

२. श्रावणबाळ सेवा योजना

· आर्थिक मदत : – रु. ४००/- दरमहा

· एकूण लाभार्थ्यांची संख्या : – १२,५५६

· विशेष साहाय्य कार्यक्रम

ब] केंद्रसरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेन्शन योजना

· आर्थिक मदत – रु.२००/- दरमहा

· एकूण लाभार्थ्यांची संख्या – १२,५५६

२. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

· आर्थिक मदत – रु.१०,०००/- ( फक्त एकदाच)

क] केंद्र आणि राज्य सरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. आम आदमी बिमा योजना

· नैसर्गिक मृत्युसाठी आर्थिक मदत – रु. ३०,०००/-

· अपघाती मृत्युसाठी आर्थिक मदत – रु.७५,०००/-

· कायम अपंगत्वासाठी – रु. ७५,०००/-

· अस्थायी अपंगत्वासाठी – रु. ३७,५००/-

· या विमा योजनेअन्तर्गत एकूण लाभार्थ्यांची संख्या – २३,५१८

संगायो

Filter Document category wise

फिल्टर

राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय योजना
शीर्षक दिनांक View / Download
मा. राष्ट्रीय हरित लवाद नवी दिल्ली यांचेकडील दावा क्र.१०८/२०१८(O.A. No.६६/२०१६) नुसार पडताळणी नकाशे – महाबळेश्वर गुगल ड्राइव्ह दुवा
नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग सातारा महाबळेश्वर - पाचगणी प्रादेशिक योजना (सुधारित)
आपत्ती निवारण आराखडा 2020-21 01/06/2020 पहा (8 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८३४ अंतर्गत कलम १८ खालील संदर्भ २ व ३ 11/12/2018 पहा (572 KB)
मा.उच्च न्यायालय,ओरंगाबाद येथील पी.आय.एल.क्र.३४/२०१७ नुसार भूसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ यादी 23/10/2018 पहा (1 MB)
कब्जेहक्काने व भाडेपट्टयाने दिलेल्या शासकिय जमिनींची यादी व भाडेपट्टयाने दिलेल्या शासकिय जमिनींचे आदेश गूगल ड्राइव्ह जोडणी
पुनर्वसन विभाग कोयना प्रकल्प बाधित - नोकरी अर्ज संकलन नोंद वही (गूगल ड्राईव्ह जोडणी)
जलयुक्त शिवार अभियान गुगल ड्राइव्ह दुवा
राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय योजना 10/04/2018 पहा (299 KB)
पंतप्रधान मुद्रा योजना 01/04/2017 पहा (3 MB)